Inter-Style > Työ-, Suoja- ja Turvakenkien vaatimukset | Kirjaudu sisään

Työ-, Suoja- ja Turvakenkien vaatimukset

TURVA-, SUOJA- TYÖJALKINEIDEN STANDARDIT
CE-merkintä tarkoittaa, että jalkine vastaa periaatteessa direktiivin 89/686 ETY henkilökohtaisille suojavarusteille asettamia turvallisuus vaatimuksia.
Jalkineissa olevasta merkinnästä riippuen jalkineet vastaavat seuraavien standardien kategorioita ja vaatimuksia:
EN ISO 20345:2007 + AC:2007 + A1:2007 Henkilökohtainen suojavarustus – Turvajalkineet
EN ISO 20347:2007 + AC:2007 + A1:2007 Henkilökohtainen suojavarustus – Työjalkineet
Lisäksi seuraavia standardeja:
EN ISO 20344:2007 + AC:2007 + A1:2007 Henkilökohtainen suojavarustus – Jalkineiden testausmenetelmät
EN ISO 13287:2007 Henkilökohtainen suojavarustus – jalkineet – Liukkauden testausmenetelmä
Jalkineiden merkinnät on sertifioitut yleisesti hyväksytty tarkastuspaikka.

TUNNUSMERKINTÄ
Kaikissa turva-, suoja- ja työjalkineissa tulee olla selkeästi ja pysyvästi merkittynä seuraavat tiedot: a) koko, b) valmistajan tunnus, c) valmistajan tyyppimerkintä, d) valmistusvuosi ja –aika vähintään neljännesvuoden tarkkuudella, e) standardin numero ja voimaanastumisvuosi, f) suojatoimintoa vastaava merkki seuraavasta taulukosta tai vastaava kategoria:

AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN KENKIEN JA TURVAKENKIEN VAATIMUKSET
(ote standardeista EN ISO 20345:2007 tai EN ISO 20347:2007)

Lisävaatimukset EN ISO 20345 EN ISO 20347

Suljettu kantapään alue
Antistaattisuus
Energianottokyky S1 O1
kantapään alueella

Kuten O1 tai S1, lisäksi:
Vedenläpäisy, veden absorbio S2 O2

Kuten O2 tai S2, lisäksi:
Läpäisyvastusvarmuus,
profiloitu kulutuspinta S3 O3
Kategoriat SB, S1, S2, S3, OB, O1, O2, O3

Alla perusvaatimuksen kohdalla lista kategoriosta, joiden pitää täyttää ko. vaatimus: Varvassuoja SB, S1, S2, S3

Luikastumisen esto SB, S1, S2, S3, OB, O1, O2, O3

Lisävaatimukset:

Läpäisyvastusvarmuus merkintä P S3 ja O3

Antistaattiset jalkineet merkintä A S1, S2, S3, O1, O2, O3

Energianottokyky kantapään alueella merkintä E S1, S2, S3, O1, O2, O3

Lämpöeristys pohjassa merkintä HI

Kylmäeristys pohjassa merkintä CI

Veden läpäisy kontaktilämmössä merkintä WRU S1, S2, O2, O3

Käyttäytyminen merkintä HRO


Öljyn ja bensiinin kestokyky merkintä FO SB, S1, S2, S3


LUISUMATTOMUUS / LIUKUMATTOMUUS
EN ISO 20344:2007, EN ISO 20345:2007 sekä EN ISO 20347:2007, liitteen A mukaan:
SRA ei luista SLS-käsitellyllä keramiikkalaattaisella lattialla
SRB Luisumattomuus glyseroolilla käsitellyllä metallilattialla
SRC Luisumattomuus SLS-käsitellyllä keramiikkalaattaisella ja glyserolilla käsitellyllä metallilattialla (SRC = SRA + SRB)

HUOMIO!!! Lisätiedot antistaattisista jalkineista. Antistaattisia jalkineita tulisi käyttää olosuhteissa, joissa on vähennettävä antistaattista latausta johtamalla sähköiset lataukset pois, niin että esimerkiksi tulenarkojen aineiden ja höyryjen syttymisvaara kipinöiden aiheuttamana on poissuljettu ja kun sähkölaitteen tai jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara ei ole täysin poissuljettu. On kuitenkin viitattava siihen, että antistaattiset jalkineet eivät pysty takaamaan riittävää suojaa sähköiskuilta, koska ne muodostavat vastuksen ainoastaan jalan ja lattian väliin. Jos sähköiskun vaaraa ei pystytä poistamaan täysin, on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin näiden vaarojen välttämiseksi. Sellaisten toimenpiteiden ja alla mainittujen testien tulee olla osa rutiininomaisesta tapaturmaohjelmasta työpaikalla.
Kokemus on osoittanut, että antistaattisiin tarkoituksiin tuotteen läpi kulkevalla ohjaustiellä koko tuotteen kestoiän ajan tulisi olla alla 1000 megaohmin sähkövastus. 100 kiloohmin arvo määritetään uuden tuotteen vastuksen alimmaksi rajaksi, jotta töissä 250 V saakka voitaisiin taata rajoitettu suoja vaarallisilta sähköiskuilta tai sähkölaitteen vian aiheuttamalta syttymiseltä. On kuitenkin huomattava, että tietyissä olosuhteissa jalkineet eivät tarjoa riittävää suojaa; siksi jalkineiden käyttäjän tulee aina ryhtyä lisävarotoimenpiteisiin. Tämän jalkinetyypin sähkövastus voi muuttua huomattavasti, jos jalkineet taipuvat, likaantuvat tai kostuvat. Nämä jalkineet eivät pysty täyttämään niille tarkoitettua tehtävää, jos niitä pidetään märissä olosuhteissa. Siksi on tarpeellista huolehtia siitä, että tuote pystyy täyttämään sille tarkoitetun poisjohdatustoiminnon sähköisessä latauksessa ja tarjoamaan suojan käyttöikänsä ajan. Sen vuoksi suosittelemme käyttäjälle, että hän testaa sähköisen vastuksen säännöllisesti ja riittävän usein paikan päällä.
Luokan 1 jalkineet voivat pitkään käytettäessä imeä kosteutta ja kosteissa tai märissä olosuhteissa ne saattavat alkaa johtaa sähköä. Mikäli jalkineita käytetään olosuhteissa, missä niiden pohjamateriaali saastuu, on jalkineiden käyttäjän testattava jalkineittensa sähköiset ominaisuudet joka kerran ennen vaaralliselle alueelle astumistaan. Alueilla missä antistaattisia kenkiä tullaankäyttämään, on maan vastuksen oltava sellainen, että kenkien tarjoama suojatoiminto ei neutralisoidu.
Jalkineita käytettäessä kengän sisäpohjan ja käyttäjän jalan väliin ei tule panna eristäviä osia, tavallisia sukkia lukuunottamatta. Mikäli kengän sisäpohjan ja jalan väliin pannaan irtopohjallinen, on testattava kenkä/irtopohjallinen kontakti sähköisiltä ominaisuuksiltaan.

LISÄTIETOJA IRTOPOHJALLISISTA
Jos kenkään kuuluu alunperin sisäpohjallinen, se on testaustilanteessa paikallaan. HUOMIO! Kenkiä ei saa käyttää ilman pohjallista, ja pohjallisen saa korvata ainoastaan saman valmistajan vastaavanlaisella pohjallisella.
Jos jalkineet toimitetaan ilman irtopohjallista, testit on suoritettu ilman niitä. HUOMIO! Pohjallisen asettaminen jalkineeseen voi vaikuttaa negatiivisesti jalkineen suojaominaisuuksiin! Jos jalkineeseen asetetaan jokin muu kuin valmistajan hyväksymä pohjallinen, jalkine menettää turvallisuutta koskevan sertifioinnin.

 Ostoskori

Inter-Style, Mariankatu 13b, 00170 Helsinki, Finland
puh. +358 50 357 2588, sähköpostiosoite asiakastuki@inter-style.fi
Viimeksi päivitetty 2019-04-01 14:13:42